gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2017_04/planeering/KSHA/


[To Parent Directory]

3/25/2022 12:08 PM 3893890 22088-01 Tartu Graanuli mürakatsetus.pdf
1/13/2022 11:30 AM 5690204 KSH_aruanne_05_01_2022.pdf
1/13/2022 11:30 AM 1676866 Lisa 1. KSH väljatöötamise kavatsus.pdf
1/13/2022 11:30 AM 158634 Lisa 2. Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017.a korraldus nr 514.pdf
1/13/2022 11:30 AM 2464294 Lisa 3. Avaliku väljapaneku käigus KSH aruande eelnõu kohta laekunud kirjad ja vastuskirjad.pdf
1/13/2022 11:30 AM 547516 Lisa 4. ÜP ja KSH aruande eelnõude avaliku arutelu protokoll.pdf
1/13/2022 11:30 AM 1835932 Lisa 5. TA Tartu labori mürataseme mõõteprotokoll TL2020M011_TL2020M014.pdf
1/13/2022 11:30 AM 9568992 Lisa 6. DP ja KSH aruande eelnõude kooskõlastamiste käigus laekunud kooskõlastused ja arvamused.pdf
1/13/2022 11:30 AM 1592252 Lisa 7. TA Tartu labori mürataseme mõõteprotokoll TL2020M326_TL2020M327.pdf
2/28/2022 2:34 PM 366669 Lisa 8. Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste DP ja KSH keskkonnamüra hinnang.pdf
2/28/2022 2:34 PM 1304740 Lisa 8. Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste DP ja KSH keskkonnamüra hinnang_LISA1 Tartu graanuli mürakaardid.pdf
3/1/2022 8:32 AM 3211880 Mõõtmiste protokoll_Terviseamet_18_20.11.2019.pdf
3/1/2022 8:32 AM 1590621 Mõõtmiste protokoll_Terviseamet_25.05.5020.pdf